Strefa wiedzy

Zaburzenia lękowe. Kiedy musisz szukać pomocy

Zaburzenia lękowe to nie to samo, co strach. Zaburzenia lękowe to jedne z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Szacuje się, że dotyczą około 15-20% ogółu społeczeństwa. Występują zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Częściej dotykają kobiet niż mężczyzn.
Zaburzenia lękowe to nie to samo, co strach. Zaburzenia lękowe to jedne z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Szacuje się, że dotyczą około 15-20% ogółu społeczeństwa. Występują zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Częściej dotykają kobiet niż mężczyzn.

Objawy zaburzeń lękowych :

 • nadmierny i przedłużający się niepokój , problemy z uspokojeniem się
 • przyspieszony oddech
 • drżenie mięśni
 • pocenie się
 • kołatanie serca
 • trudności ze snem
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • bóle i zawroty głowy
 • suchość w ustach
 • ucisk w gardle
 • spodziewanie się czegoś nieokreślonego negatywnego, nieprzyjemnego
 • bezradność

Rodzaje zaburzeń lękowych

 • zespół fobii
 • zespół lęku napadowego ( panicznego )
 • zespół lęku uogólnionego ( GAD )
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne ( OCD )
 • zespół stresu pourazowego ( PTSD )

Fobia pochodzi z języka greckiego, gdzie określenie phobos charakteryzuje strach i „oznacza lęk wywołany przez określone sytuacje lub przedmioty zewnętrzne, które obiektywnie nie są niebezpieczne”. Są różne rodzaje fobii. Nie sposób tu omówić wszystkich., np. lęk przed pająkami , przed przebywaniem w tłumie, albo lęk przed ostrymi przedmiotami. Podobnie jak w przypadku innych zaburzeń lękowych, reakcja na bodziec wiąże się zazwyczaj z wywołaniem silnego pobudzenia, aż do napadu paniki. Osoby cierpiące na fobie mogą chronicznie unikać bodźców wywołujących lęk. U jednej trzeciej pacjentów współwystępuje depresja.

Zespół lęku napadowego to jedna z najczęściej rozpoznawanych nerwic lękowych. Charakteryzuje się nawracającyminapadami paniki, pojawiającymi się nagle, bez uchwytnej dla pacjenta przyczyny, napadami bardzo silnego lęku. Nie można się przed nim zabezpieczyć, aby go uniknąć, ani nie można go przewidzieć. Napady paniki nie są związane z żadnym konkretnym wydarzeniem, które realnie zagrażałoby życiu lub nosiło jakiekolwiek znamiona niebezpiecznego.

Zespół lęku uogólnionego ( GAD ), to ciągłe zamartwianie się połączone z odczuwaniem lęku bez żadnej uzasadnionej przyczyny. Osoba z zespołem lęku uogólnionego martwi się na zapas, a jej zamartwianie się i lęk, jaki przy tym odczuwa, jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do sytuacji będącej jego źródłem. Bardzo często sytuacje czy okoliczności wywołujące takie nadmierne zamartwianie się i związany z tym ogromny lęk są wręcz błahe.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne ( OCD ) polegają na tym, że osoba odczuwa potrzebę wielokrotnego wykonywania pewnych czynności (zwanych „kompulsjami”) lub ma pewne powtarzające się myśli (zwane „obsesjami”).Osoba z takimi zaburzeniami nie jest w stanie kontrolować ani tych myśli, ani czynności dłużej niż przez krótką chwilę. Do powszechnych kompulsji należy mycie rąk,liczenie przedmiotów czy sprawdzanie, czy drzwi są zamknięte. Te czynności występują do tego stopnia, że mają negatywny wpływ na codzienne życie danej osoby.

Zespół stresu pourazowego ( PTSD ) to psychiczny uraz,który może wystąpić u osób, które doświadczyły lub były świadkami traumatycznego zdarzenia, takiego jak klęska żywiołowa, poważny wypadek, akt terrorystyczny, wojna, gwałt lub inna brutalna napaść osobista,napaść z bronią, ciężkie pobicie, tortury czy uprowadzenie.Wydarzenie to wywołało u nich silne uczucie strachu i bezradności, którego nie mogą się pozbyć. Wciąż przeżywają traumatyczną sytuację, nie mogą o niej zapomnieć. Męczą ich powracające, natrętne myśli, przypominające jej o przeżytej traumie, mają koszmary senne, towarzyszy im stałe, silne uczucie napięcia wysoki poziom lęku. Mogą mieć przebłyski,czy wizje, podczas których osoba cierpiąca na zespół stresu pourazowego ma wrażenie, jakby trauma znowu miała miejsce. Często unikają obiektów, ludzi, miejsc i działań, które przypominają o traumie. Izolują się od rodziny i przyjaciół.

Leczenie zaburzeń lękowych

 • terapia EMDR
 • terapia poznawczo-behawioralna
 • psychoedukacja

W poważniejszych i uzasadnionych przypadkach stosuje się również farmakoterapię. Pomocne są : znajomość metod radzenia sobie ze stresem, zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym , techniki i ćwiczenia relaksacyjne.

Autor: Anna Krawiec

WesprzyjFundację

WesprzyjFundację

Wszystkie darowizny przeznaczamy na nieodpłatną działalność statutową: terapię i diagnozę dla osób potrzebujących w kryzysie finansowym, psychoedukację dla młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, wsparcie osób starszych przebywających w hospicjach itd.

Przeczytaj także

Trauma – czym jest PTSD i cPTSD?

Czym jest trauma? Na traumę możemy spojrzeć na dwa sposoby. Może to być po pierwsze: samo zdarzenie, które jest określane jako traumatyczne - np. narażenie na utratę życia,...

Męska depresja

Mimo, że depresję diagnozuje się częściej u kobiet, mężczyźni znacznie częściej podejmują skuteczne próby samobójcze - odnotowuje się aż 4 krotnie wyższy odsetek skutecznych prób...

Uzyskaj wsparcie

Diagnoza

Głównymi obszarami naszych działań jest diagnoza ADHD, spektrum autyzmu, diagnoza różnicowa oraz opiniowanie transpłciowości i niebinarności. Zajmujemy się także diagnostyką PTSD, cPTSD i zaburzeń dysocjacyjnych.

Terapia i wsparcie psychologiczne

W Fundacji Pandora pracujemy w wielu różnych nurtach terapeutycznych, udzielamy także wsparcia psychologicznego i jednorazowych konsultacji. Na pokładzie mamy także psychotraumatolożki (w tym specjalistkę EMDR) oraz psychoonkolożkę.

Szkolenia i psychoedukacja

Fundacja zajmuje się ponadto szeroko rozumianą psychoedukacją. Prowadzimy m.in. szkolenia dla specjalistów, szkół i firm, webinary (w tym bezpłatne), grupy wsparcia, konsultacje dla specjalistów, czy warsztaty dla rodziców.