Terapia

W Fundacji Pandora pracujemy w wielu różnych nurtach terapeutycznych, których skuteczność została potwierdzona naukowo. Nasi specjaliści łączą różne metody i podejścia tak, aby jak najlepiej pomóc każdemu pacjentowi.

Skuteczna
terapia online

Nasi specjaliści pracują w takich nurtach, jak: Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna, Pozytywna Psychoterapia Transkulturowa czy Psychoterapia Integratywna. Korzystamy także z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Terapii Akceptacji i Zaangażowania czy Mindfullness. Regularnie organizujemy szkolenia wewnętrzne i uczestniczymy w szkoleniach prowadzonych przez akredytowane ośrodki.

Jeśli nie wiesz, jaki nurt byłby dla Ciebie najlepszy lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym sekretariatem, który pomoże Ci wybrać odpowiedniego specjalistę.

Wszyscy nasi psychologowie i terapeuci podlegają superwizji.

FAQ

Czy sesje terapeutyczne online są równie skuteczne, co tradycyjne wizyty w gabinecie?

Terapia online oferuje wiele korzyści, w tym wygodę, łatwiejszy dostęp do specjalistów, możliwość kontynuacji terapii nawet w przypadku podróży czy zmiany miejsca zamieszkania oraz większą elastyczność harmonogramu. Dla wielu osób neuroróżnorodnych taka forma terapii jest czasem jedyną, jaką są w stanie podjąć ze względu na sposób funkcjonowania.

Jakie są korzyści płynące z sesji terapeutycznych online?

Tak, badania wykazują, że terapia online może być równie skuteczna co tradycyjne sesje w gabinecie. Istotne jest, aby stworzyć odpowiednie warunki do pracy i skupienia, a większość pacjentów doświadcza pozytywnych efektów terapii online.

Czy mogę przerwać terapię w dowolnym momencie?

Oczywiście, pacjent ma prawo przerwać terapię w dowolnym momencie. Ważne jest, aby otwarcie omówić swoje potrzeby i oczekiwania z terapeutą.

Czy terapeuta ma doświadczenie w pracy z moim konkretnym problemem?

Nasi terapeuci posiadają różnorodne doświadczenie i specjalizacje – większość z nas pracuje z osobami neuratypowymi, ale zajmujemy się też takimi tematami, jak psychotraumatologia, psychoonkologia i seksuologia. Jeśli mimo przeczytania opisu specjalisty nie masz pewności czy będzie on dla Ciebie odpowiednią osobą, skontaktuj się z nami bezpośrednio, omówimy wspólne Twoje konkretne potrzeby, żeby upewnić się, że zostaniesz przekierowany do odpowiedniego specjalisty.

Jak często powinienem uczestniczyć w sesjach terapeutycznych?

Częstotliwość sesji terapeutycznych może zależeć od indywidualnych potrzeb i celów pacjenta. Choć zazwyczaj terapia odbywa się raz w tygodniu, to możesz ustalić inne zasady ze swoim terapeutą, który pomoże Ci ustalić optymalny harmonogram na podstawie Twoich potrzeb.

Czy istnieje terapia ADHD/terapia spektrum autyzmu?

ADHD i spektrum autyzmu nie są same w sobie chorobami/zaburzeniami, które należy leczyć. Niemniej, często osoby neuroatypowe doświadczają różnego dyskomfortu psychicznego związanego z niedopasowaniem do norm społecznych, problemami w kontaktach społecznych czy przebodźcowaniem. W wyniku maskowania i kompensacji (zwłaszcza u osób zdiagnozowanych dopiero w dorosłości) często u takich osób dochodzi do rozwinięcia się zaburzeń depresyjnych czy lękowych, które już wymagają leczenia. W takich sytuacjach to wtórne zaburzenie podlega oddziaływaniom psychoterapeutycznym, ale dodatkowo pracujemy także nad poznaniem i zaakceptowaniem siebie poprzez psychoedukację.