Strefa wiedzy

Zdrowie psychiczne pracowników firm

Okres pandemii i różnorodne, negatywne doświadczenia w sferze prywatnej i zawodowej sprawiły, że jesteśmy bardziej podatni na pogorszenie samopoczucia. Tymczasem od kondycji psychicznej zależy nie tylko ogólne zadowolenie z życia czy też osiągane wyniki pracy, ale również odporność organizmu, co w obecnych okolicznościach jest niezwykle istotne.
Okres pandemii i różnorodne, negatywne doświadczenia w sferze prywatnej i zawodowej sprawiły, że jesteśmy bardziej podatni na pogorszenie samopoczucia. Tymczasem od kondycji psychicznej zależy nie tylko ogólne zadowolenie z życia czy też osiągane wyniki pracy, ale również odporność organizmu, co w obecnych okolicznościach jest niezwykle istotne.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie psychiczne jako stan dobrego samopoczucia, w którym możliwe jest pełne wykorzystanie posiadanych zdolności. Człowiek cieszący się dobrym zdrowiem psychicznym lepiej radzi sobie ze stresem, rozwiązuje problemy i jest w stanie podejmować słuszne działania, co czyni z niego produktywnego pracownika. W obliczu tej definicji, dbanie o zdrowie psychiczne kadr jest korzystne zarówno dla organizacji, jak i jednostek w niej zatrudnionych.

Najważniejszym ogniwem każdej firmy jest człowiek, dlatego istotne jest zadbanie o jego dobrostan, stanowiący podstawę efektywnego funkcjonowania zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Stres, wypalenie zawodowe, rotacja, brak satysfakcji z wykonywanej pracy, zaburzenia zdrowotne pracowników, to tylko niektóre z obserwowanych obecnie problemów w organizacjach. Tymczasem każdy pracownik ma wpływ na swój zespół, dział czy nawet całą organizację, zarówno w sposób konstruktywny, jak i destruktywny. Dlatego organizacje w Polsce coraz częściej podejmują współpracę z psychologiem, by wesprzeć zatrudnioną kadrę.

Zdrowy pracownik to wydajny pracownik

Dlatego jednym z najważniejszych działań w tym zakresie jest upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu człowieka, w formie szkoleń grupowych czy spotkań indywidualnych z pracownikami. Takie zagadnienia jak osobowość, emocje i motywacja, funkcje poznawcze, stres czy komunikacja interpersonalna powinny być wszystkim znane.

Psycholog powinien przekazywać wiedzę z zakresu zachowań prozdrowotnych i antyzdrowotnych, o stresie i radzeniu sobie z nim, jego destruktywnych skutkach, a także najczęściej występujących zaburzeniach i chorobach psychicznych. Ogólna wiedza z zakresu psychologii zdrowia jest niezwykle ważna. Jest to znaczące nie tylko pod kątem dobra jednostki, ale i całej organizacji, gdyż zdrowy pracownik to pracownik efektywny, wydajny i zaangażowany.

Zdrowie pracowników jest zasobem firmy. Dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne zatrudnionych wpływa na lepsze wykorzystywanie kompetencji, większą efektywność w pracy i zaangażowanie w nią. Działania na rzecz zdrowego stylu życia mogą wywierać korzystny wpływ na wyniki osiągane zarówno przez poszczególne osoby, jak i zespoły.

Dlaczego warto zajmować się zdrowiem psychicznym w firmie?

  • stres i obciążenie pracą: ilość zadań, terminy, możliwość samodzielnego planowania pracy, wpływ na efekt końcowy, możliwość rozwoju i uczenia się, monotonia pracy
  • relacje interpersonalne: wzajemne zaufanie, uwzględnianie czynników osobistych, dostępność wsparcia w postaci narzędzi i wiedzy oraz emocjonalnego
  • odpowiednie kierowanie pracą, nadzór i wsparcie

Ważna jest również pomoc pracownikom w rozwoju umiejętności dbania o zdrowie psychiczne. Składa się na nieumiejętność radzenia sobie ze stresem oraz z emocjami, komunikowania się i budowania relacji oraz ćwiczenie umysłu.

Pracodawca może wspierać pracowników rozwijając świadomość roli zdrowia psychicznego oraz podejmując działania edukacyjne w tym zakresie.

Autor: Anna Krawiec

WesprzyjFundację

WesprzyjFundację

Wszystkie darowizny przeznaczamy na nieodpłatną działalność statutową: terapię i diagnozę dla osób potrzebujących w kryzysie finansowym, psychoedukację dla młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, wsparcie osób starszych przebywających w hospicjach itd.

Przeczytaj także

Trauma – czym jest PTSD i cPTSD?

Czym jest trauma? Na traumę możemy spojrzeć na dwa sposoby. Może to być po pierwsze: samo zdarzenie, które jest określane jako traumatyczne - np. narażenie na utratę życia,...

Męska depresja

Mimo, że depresję diagnozuje się częściej u kobiet, mężczyźni znacznie częściej podejmują skuteczne próby samobójcze - odnotowuje się aż 4 krotnie wyższy odsetek skutecznych prób...

Uzyskaj wsparcie

Diagnoza

Głównymi obszarami naszych działań jest diagnoza ADHD, spektrum autyzmu, diagnoza różnicowa oraz opiniowanie transpłciowości i niebinarności. Zajmujemy się także diagnostyką PTSD, cPTSD i zaburzeń dysocjacyjnych.

Terapia i wsparcie psychologiczne

W Fundacji Pandora pracujemy w wielu różnych nurtach terapeutycznych, udzielamy także wsparcia psychologicznego i jednorazowych konsultacji. Na pokładzie mamy także psychotraumatolożki (w tym specjalistkę EMDR) oraz psychoonkolożkę.

Szkolenia i psychoedukacja

Fundacja zajmuje się ponadto szeroko rozumianą psychoedukacją. Prowadzimy m.in. szkolenia dla specjalistów, szkół i firm, webinary (w tym bezpłatne), grupy wsparcia, konsultacje dla specjalistów, czy warsztaty dla rodziców.