mgr Marta Walczak-Augustyn

Kontakt: marta.w@fundacjapandora.pl
Specjalizacja: diagnostyka, konsultacje psychologiczne, psychoedukacja, wsparcie psychologiczne

Konsultacja online: 180 zł
Terapia online: 180zł
Diagnoza online: 180zł
Diagnoza/terapia młodzieży: 180zł (tylko stacjonarnie)

O mnie

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo behawioralnego (CBT) w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego w Warszawie.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam także szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR (I), a także brałam udział w licznych warsztatach dotyczących wsparcia i terapii osób dorosłych w spektrum autyzmu i z ADHD. Doświadczenie zdobywałam m.in. podczas pracy w Integracyjnym Klubie Wsparcia Dla Dorosłych Osób Ze Spektrum Autyzmu, w Fundacji Terapeutycznej, a także podczas wolontariatu w Centrum Praw Kobiet. Zajmuję się diagnostyką (m.in. w kierunku ADHD), a także udzielam wsparcia psychologicznego osobom dorosłym oraz młodzieży od 15 r.ż. w spektrum autyzmu, z ADHD, obniżonym nastrojem, zaburzeniami lękowymi, doświadczającym wypalenia zawodowego, a także znajdującymi się w sytuacji kryzysu (np. w związku z rozstaniem, czy utratą pracy itp.). Wspieram również osoby borykające się z zaniżoną samooceną, perfekcjonizmem, a także doświadczające stresu mniejszościowego. W pracy koncentruję się przede wszystkim na mocnych stronach klienta, który w relacji terapeutycznej staje się ekspertem od swojego życia. Towarzyszę w poszukiwaniu zasobów, dzięki którym możliwe staje się uporanie się z problemem i osiągnięcie założonych celów. Najważniejsze jest dla mnie zbudowanie relacji opartej na zaufaniu i szacunku oraz całkowitej akceptacji.

Rezerwacja wizyty