Nasze działania

Pomagamy poprzez diagnostykę, konsultacje, terapie oraz psychoedukację, coaching i grupy wsparcia.

Pomoc, wsparcie, ochrona zdrowia psychicznego

diagnoza | terapia | grupy wsparcia | psychoedukacja | coaching | szkolenia | warsztaty

Diagnoza

Głównymi obszarami naszych działań jest diagnoza osób neuroatypowych, diagnoza różnicowa oraz opiniowanie transpłciowości i niebinarności. W naszej Fundacji diagnozą zajmuje się cały zespół specjalistów, wydajemy opinie i diagnozę nozologiczną.

Terapia

Nasi terapeuci łączą różne nurty, by zapewnić pacjentom jak najlepszą pomoc. Zajmujemy się również depresją, lękami, transpłciowością, zaburzeniami osobowości i terapią choroby afektywnej biegunowej, DDA, DDD i cPTSD oraz trudnościami w innych sferach życiowych.

Inne działania

Fundacja Pandora zajmuje się ponadto szeroko rozumianą psychoedukacją.

Prowadzimy szkolenia – również dla specjalistów – webinary, warsztaty – w tym warsztaty dla rodziców oraz grupy wsparcia.

WesprzyjFundację

WesprzyjFundację

Wszystkie darowizny przeznaczamy na nieodpłatną działalność statutową: terapię i diagnozę dla osób potrzebujących w kryzysie finansowym, psychoedukację dla młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, wsparcie osób starszych przebywających w hospicjach itd.